Ahirzaman Olaylarıİmam Mehdi ve Deccal

HZ. İMAM MEHDİ (as) VE TALEBELERİNİN MUHTEŞEM ÇALIŞMALARI

HZ. İMAM MEHDİ (as) VE TALEBELERİNİN MUHTEŞEM ÇALIŞMALARI

1-“Onların (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin) kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlarda biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. YERYÜZÜNÜN HAKİMİYET VE ÖNDERLİĞİ ONLARIN ELİNDE OLACAKTIR.” Hisal, (Şeyh Saduk), Haraic-i Ravendi, Bihar-ül Envar, c: 52, sf.317-335

 

2- Doğrusu GECE NEŞESİ (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. (Müzemmil Suresi, 6)

GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)

 

3- Peygamberimiz (sav)’in gece ibadet etmesi gibi, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri de tebliğ faaliyetlerini yalnızca gündüz değil; internet, televizyon ve radyo gibi araçlarla gece de sürdüreceklerdir

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: … (HZ. MEHDİ (A.S.)) GECELERİ İBADETLE MEŞGUL OLUP, gündüzleri gizli olacak… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

“GECELERİNİ KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE ONLAR (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) RABLERİNE İBADET EDEREK GEÇİRECEKLERDİR.” (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

4- Yahya bin Nufal’den, hatta Musa bin Cafer (as) ikindi namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder, ona kimin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der: Muhammed (sav) ailesinden El-Mehdi için ve devam etti: … ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) GECESİ ALLAH’A BOYUN EĞEREK VE SECDE EDEREK YILDIZLARA NÖBET TUTACAKTIR, kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah’ın huzurunda etkilemeyecektir, O nur yayan bir kandildir, Allah’ın emri ile çıkacaktır. (Bihar’ul Envar: 86-81)

… Bir ulus, bir nalbantın bir okun ucunu bilemesi gibi bilenecektir – GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

5- “… (ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) LÜTFU SAYESİNDE) GECE CAHİL, KORKAK VE CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR VE CÖMERT OLACAKTIR. (Allah’ın) yardımı onun (Hz. Mehdi (a.s.)’nin) önünde yürüyecektir… Allah’ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; O ((Hz. Mehdi (a.s.)) görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, s. 6)

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir; “HZ. MEHDİ (A.S.), Mekke’de Peygamberimiz (sav)’in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle YATSI VAKTİNDE ÇIKAR. YATSI NAMAZINI KILINCA YÜKSEK SESLE İNSANLARA HİTAP EDEREK ŞU ÇAĞRIYI YAPACAKTIR:

“Ey insanlar, size Cenab-ı Allah (c.c.)’ı hatırlatırım, sizin yeriniz Rabbiniz’in yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size O’na karşı hiçbir şeyi şirk koşmamayı emretti. Allah (c.c.) ve Resulü’ne (sav) itaat etmenizi emretti. Kur’an yaşadığı sürece yaşamınızı, Kur’an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meflreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

6- Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Abdullah b. Mes’ud’dan şöyle rivayet etmiştir: “…Allah (c.c.) Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve GECELERİ DE İBADETLE GEÇİREN BİR TOPLUM OLACAKLAR.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Hz. Mehdi (a.s.), Bedir savaşındaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi GECE ABİD (ÇOK İBADET EDEN KİMSE) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 169)

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

7- Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) GECELERİ ABİD OLACAKLAR ve gün boyunca aslan gibi gezineceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan üçyüzonüç kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tevafuken ortaya çıkacaklar ve onlar, GECE İBADET İLE MEŞGUL OLUP gündüz arslan kesilecekler… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” )

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri, televizyon, internet ve uydu yoluyla dünya çapında tebliğ yapacaklardır

Umm Hani der ki, Ebu Cafer (as)’a sordum “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (A.S.)) KARANLIK BİR GECEDE parıldayan / alev alev yanan bir meteor gibi ORTAYA ÇIKACAKTIR. Eğer bu vakti görecek olursanız, kalbiniz tesellisini bulacaktır.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206)

8-(Hz. Mehdi (a.s.)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam’ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır… Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) (Hz. Mehdi (a.s.)) İslam’a hayat verecektir… (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal’ud- Din, c. 2, s. 367)

Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR POSTACI OLMADAN HZ. MEHDİ (A.S.) BULUNDUĞU YERDEN TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR DA ONU DUYAR HATTA GÖRÜRLER. (Muntakab el Ezhar, s. 483)

HZ. MEHDİ (A.S.), alevli hidayet meşalesiyle ALEMDE DOLAŞIR ve salihler gibi yaşar. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300.)

Allah ona (Hz. Mehdi (a.s.)’a) o kadar güç verecek ki, BİR GECE İÇİNDE zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak… (Muhyiddin Arabi el-Endülüsu, Futuhat-ül Mekkiye, Bab 66, Kıyamet Alametleri, s. 186)

…ONLAR (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME GÜCÜNE SAHİPTİRLER. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu