İmam Mehdi ve DeccalTasarımlar

HZ. İMAM MEHDİ (as)’IN ŞAHSI VE DÖNEMİ İLE İLGİLİ BAZI HADİS-İ ŞERİFLER

1- Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)’ın zuhur ettiği ahir zamanda kullanılacak teknolojiyi şöyle tarif etmektedir: ONUN İÇİN (HZ. MEHDİ (AS) İÇİN), DÜNYANIN YÜKSEK YERLERİ ALÇAK OLACAK VE DÜNYANIN YÜZEYİ İSE AVUCUNUN İÇİ KONUMUNDA BULUNACAKTIR. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim Kummi Cilt:2 Sayfa 253 ve Bihar Cilt:7 Sayfa 326) BÜTÜN SORUNLAR VE PROBLEMLER ONA BOYUN EĞECEKLERDİR. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim…

 

2- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (a.s.)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH’IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin.” Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (A.S.)’NİN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.”Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7

 

3- “Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler,…. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd (gayret) ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Hz. Mehdi (a.s.)’a itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, … cehd (gayret) ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır. (Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486)

4- “…Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri … (Roma’yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN’IN) surları bir bir yıkılacaktır …”

(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, sf. 204)

 

5- Hz. Peygamber… şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt’im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıkıncaya, ONLARIN (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR.

(Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

 

6- (Hz. Mehdi (a.s.)) Peygamberimiz (sav)’in adımlarını izleyecek. KENDİSİNE GÖRÜNMEDEN ONA YARDIMCI OLAN BİR MELEK OLACAK. Bitkini canlandıracak ve zayıfa yardımcı olacak.(Şeyh Muhiddin Arabi, Fütuhatül Makiyye, Bölüm 366)

7- İmam Suyuti, El-Havi lil-Fetava adlı eserinde meşhur Sahabi Huzeyfe’den, peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder:
“Ümmetim, zalim iktidarlardan bir çok sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak Allah İslam’a tekrar yücelik ve izzet kazandırmayı irade ettiğinde tüm zalim iktidarları alaşağı edecektir. Ey Huzeyfe! Dünyanın ömründen bir gün kalsa bile, Allah o günü o kadar uzatacaktır ki Ehlibeytimden birisi kıyam edip İslam’ı tüm dünyaya hakim kılacaktır. O gün çok önemli olaylar vuku bulacak, İslam her tarafa yayılacaktır. Bu kaçınılmaz ilahi bir vaaddir. Zulüm ve adaletsizler insanların can ve mal güvenliğini yok ettiğinde, insanlar kurtuluş için sömürgeci ve yağmacıları alaşağı edecek ve haksızlıklara karşı savaşıp, adaleti tüm insanlara eşit şekilde sunacak ilahi bir önderi arayacaklardır. İşte Hz. Mehdi bu özlemi giderecek İlahi önderdir.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu