İmam Mehdi ve Deccal

İMAM MEHDİ VE ASKERLERİNİN DÖNEMİ İLE İLGİLİ HADİSLER

İMAM MEHDİ VE ASKERLERİNİN DÖNEMİ İLE İLGİLİ HADİSLER

 

“Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) zamanı ulaştığında, ... İNSANLAR SON BAHARIN BULUT PARÇALARI GİBİ ONUN ETRAFINA TOPLANIR.” (Nech-ül Belağa İlginç Sözler 1)

 

Resulullah (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir: Yakında akıllı bir insanı göremeyeceğiniz bir şekilde, insanların akıllarının kendisi hakkında şaşırıp kalacakları, kör ve sağır bir fitne size yönelecektir. (O zaman) insanlar, hayvanlara benzeyecek şekilde akılları yok olacaktır. Nitekim insanlardan hiçbir kimse, o fitneden saklanabilecek bir sığınak bulamayacaktır. Hiçbir kimsenin “Niçin?” “Niye?” “Yeter artık!” gibi şeyler söylemeye gücü yetmeyecektir. Fitne, bir yerde bitmeden başka bir yerde başlayacaktır. Herkes kendisini bir şey üzerinde sanacak(yani herkes kendisini akıllı, imanlı ve doğru bilecek). Halbuki hiç bir şey üzerinde olmayacaktır… Soyumdan olan biri ortaya çıkıncaya kadar fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır… (Et-Teşrif-i Bil Menun,Melahim ve Fiten Kitabı,Seyyid ibni Tavus Sayfa 68,70,72)

 

Cabir’den nakledilmiştir: … O, (HZ. MEHDİ (AS)) MUSA’NIN USTALIĞINA, İSA’NIN GÜZELLİĞİNE VE EYÜB’ÜN SABRINA SAHİPTİR. … Gaybet-ül Numani, Ansariyan yayınları, İran 2007, sf. 75

 

Hz. Mehdi (as)’ın) Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar… (Bihar’ul- Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12. İkmal’ud- Din, c.2, s. 367)

 

…Hz. Mehdi (a.s.)) Hikmet zırhını büründü, onu bütün adabıyla; teveccüh, marifet ve feragatle kuşandı. Hikmet onun nezdinde yitiği, hep istediği ihtiyacıdır. … (Nech-ül Belağa…

 

İbni Ebi Şeybe, Ebi Celd’den tahric etti, O dedi ki: Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takib eder, ve BİRİNCİLER SONUNCULARIN KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜNÜ KAMÇILAR, ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi’ye evinde oturuken gelecektir. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)

 

Ata b. Said’den İbni Eşaz’ın emir olduğu günlerde Abdurrahman el-Hadrami hutbesinde şöyle diyordu:

…….. Rasulullah’tan şöyle rivayet ettiğini işittim:

“Ümmetimin sonunda öyle kimseler olacak ki ümmetimin ilklerine verilen sevabın aynısı onlara da verilecektir. FİTNE EHLİYLE MÜCADELE EDERLER VE MÜNKERDEN NEHYEDERLER.” (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)

 

Hz. Ali’den şöyle rivayet edilmiştir:
ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA HZ. MEHDİ (A.S.) GELECEK VE NEFSPERESTLİĞİ ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK, KURAN, İNSANLARIN KENDİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNE UYDURULDUKTAN SONRA HZ. MEHDİ (A.S.) GELİP GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ KURAN’A UYDURACAK.Yeryüzü içinde sakladığı herşeyi onun için çıkaracak bütün imkanlarını ve bereketini onunu hizmetine sunacak. İŞTE O ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) GERÇEK ADALETİN NASIL OLDUĞUNU, KİTAB VE SÜNNETİ İHYA ETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU SİZE GÖSTERECEKTİR.
(Nehc-ül Belağa, Feyz-ül İslam Baskısı, sf. 424,425)

 

Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm, fesad ve yağmayla dolduğunda, DELALET VE İNHİRAF (DOĞRU YOLDAN SAPTIRAN) KALELERİNİ YIKMAK, KARANLIK VE TAŞ KALPLERİ TEVHİD (ALLAH’IN BİRLİĞİ, TEKLİĞİ), İNSANİYET VE ADALET NURUYLA AYDINLATMAK İÇİN ALLAH BÜYÜK İSLAHATÇISINI GÖNDERECEKTİR.
(El Mehdiyy-il Mev’ud, c:1, sf. 310)

 

 

Onların (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin) kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlarda biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. YERYÜZÜNÜN HAKİMİYET VE ÖNDERLİĞİ ONLARIN ELİNDE OLACAKTIR. Hisal, (Şeyh Saduk), Haraic-i Ravendi, Bihar-ül Envar, c: 52, sf.317-335

 

 

“ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.”
((El-kütüb’s-sitte ve süruhuha, müsnedu Ahmed B-Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992. 22.c (sf.503,447

 

 

Resulullah (sav): ÜMMETİMDEN BAŞLARI SARIKLI 70 BİN KİŞİ DECCAL’A TABİİ OLACAKTIR.
(Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani , El Musaannef, XI, 393)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu