Ehl-i BeytKur'an'da Ehl-i Beyt

İstihlaf ve Veraset Ayetleri

“İstihlaf ve Veraset Ayetleri:

a-) “Andolsun ki biz, ‘zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da: ‘Hiç şüphesiz arz’a salih kullarım vârisçi olacaktır!’ diye yazdık!” [Enbiya(21): 105];…

b-) “Allah sizlerden iman edip de ‘salih’ amellerde bulunanlara va’detmiştir: ‘Hiç şüphesiz, onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi (istihlaf) kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi (istihlaf) kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları, korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim ki, bundan sonra küfre saparsa, işte onlar fasık olanlardır!” [Nur(24): 55];…

c-) “Biz ise, yeryüzünde mustaz’af bırakılanlara (güçten düşürülenlere) lütufta bulunmak, onları (yeryüzünde) ‘imamlar’ yapmak ve ‘vârisler’ kılmak istiyoruz!” [Kısas(28): 5];…

Her yönüyle mustaz’af bırakılmış olan şu asrımızın insanlarına, onların şanlı bir kıyam ve direniş ile gerçekleştirdikleri İslam İnkılabına -adetâ- parmak basarcasına işaret eden bu ayet-i kerimelerin, teorik tefsirinden ziyâde, İslam İnkılabı’yla oluşup devam eden pratik tefsirine atf-ı nazar edilmesi ve öylece ihticacda bulunulması daha isabetli olacaktır.

Şanlı ve cihan-şümul İslam İnkılabı‘nın kurucusu olan Merhum İmam Humeynî(ra)’nin, sürekli olarak Sahib-i Zaman (as)’ın ülkesi! diye vurguladığı, İslam İnkılabı merkezinin, gerçekten, Sahib-i Zaman’a layık bir konuma geldiği, dost-düşman herkes tarafından yakinen müşahede edilmektedir…[1] (Yüce Rabbimiz; cümlemizi, o şanlı Sahib-i Zamana gerçek asker, yani Hizbullah eylesin!…Amin!)

Hazret-i Hüseyn (as) gibi bir İmam-ı Âl-i Şan’ın; ”Eğer onun (Mehdi’nin) zamanında olsaydım,  hayatım boyunca ona hizmet ederdim!’[2] dediği bir zatın (Hazret-i Mehdi’nin) ne yüce bir makama sahib bulunduğunun belgesidir!… Ve’s-selam!…

Hülâsa; bir giriş ile bir mukaddime çerçevesi dahilinde sunulan mezkür hakikatlerden sonra, üç bölüm‘den oluşacak olan asıl konuya gelmiş bulunuyoruz, İnşaallah!.. Tevfik ve inayet, ancak Allah (cc)’tandır.


[1] Konuyla ilgili İmam Humeynî (ra)’nin tavsifatına örnek olarak, bakınız; ‘Siyasî ve İlâhî Vasiyetname’ (terc): 19; 1987 Hacc Mesajı, sah. 16,62.

[2] Bihar’ül-Envar: 51/133.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu