Ehl-i Beyt

UHUD SAVAŞI’NIN BİZLER İÇİN VERDİĞİ ÖNEMLİ DERSLER

“…Konuya Uhud Savaşı’yla ilgili ayetlerle başlamak istiyorum. Her ne kadar Uhud Savaşı tarihi olaylarla, dünyanın toplumsal meseleleriyle kıyaslandığında kısa süren ve küçük bir hadise gibi görünse de Kur’an’ın Uhud Savaşı konusunda vermiş olduğu ders, büyük ve her zaman için geçerli bir derstir.Konunun özetide Allah Teala Müslümanlara yardımda bulunacağına dair vaadde bulunuyor ve bu vaad Uhud’da gerçekleşiyor: “Andolsun ki Allah, size ettiği vaadi doğruladı.” (Al-i İmran-152) Yardım vaadi gerçekleşti ve sizler galip geldiniz, düşman geri çekilmeye mecbur oldu, ancak sizler kendi ellerinizle sorun oluşturdunuz.

Rivayetlere göre, peygamber şöyle tembihledi: “Sizler burayı terk etmeyin, zafer kazandığımızı görseniz bile…” (Şeyh Tebersi, tefsiri mecmeul beyan,c.2,s.316) Yerinizden ayrılmazsanız galip geleceksiniz. Problem ortaya çıkıp, dünya malına meyil, vazifeden gafil olmak ve dünya artıklarına göz dikmek vazife duygusuna, dini ve deruni vicdanına galip geldiği zaman olay tam tersine döndü, “Gevşeklik gösterdiniz.” (Şeyh Tebersi, tefsiri mecmeul beyan,c.2,s.316) Önce gevşediniz, sonra ” Emir konusunda ihtilafa düştünüz.” (Al-i İmran-152) Kendi aranızda kavgaya tutuştunuz “ve isyan ettiniz.” Mevzinizi ve size durmanız ve muhafızlık etmeniz gerektiği söylenen yeri terk ettiniz, olmanız gereken yeri boş bıraktınız dolayısıyla olay tam tersi bir şekilde neticelendi. “Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez.” (Enfal-53) Bu bir kanundur, tıpkı yerçekimi kanunu ve diğer tabii ve tarihi kanunlar gibi.

            Allah nimeti geri çevirmez, bizler kendi davranışlarımızla, geri dönüşlerimizle, işlerimiz hakkında kötü tedbirlerimizle nimeti geri çevirenleriz. Bu yüzden Kur’an bize, işlerimizdeki yetersizliklerimizden, hatalarımızdan tevbe etmemizi hatırlatıyor: “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla.” (Al-i İmran-147)

Uhud Savaşı’nda geri dönüş hadisesi; “Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra” (Al-i İmran-152) , Allah Teala’nın zafer müjdesinin alametlerini vermesinden sonra gerçekleşti, dolayısıyla hata ettiler. Mü’min oldukları için, beraber oldukları hedeflerini sevdikleri için, Allah’a imanlarında sadık oldukları için, “Muhakkak sizi bağışladı.” (Al-i İmran-152) Allah affediyor, yani telafi ve yardım ediyor; “Allah mü’minlere karşı çok lütufkardır.” (Al-i İmran-152) Bunlar Uhud Savaşı’nın verdiği derslerdir.”

                                                          

                                                                                                                                                     Yüce Rehber Seyyid Ali HAMANEY

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu