Ahirzaman Olaylarıİmam Mehdi ve Deccal

Fitneler Dönemi Ve Mehdi…

“Nübüvvet idaresi aranızda Cenab-ı Allah’ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra kaldırmayı dilediği bir zamanda kaldırır. Bundan sonra peygamberlik gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. Bu da Cenab-ı Allah’ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Daha sonra birbirleriyle boğuşan ısırıcı melikler devri gelir.Bu da Cenab-ı Allah’ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Bundan sonra da ceberut, azgınlık ve zulum üzere bir idare başlar. Bu devir de Allahın dilediği kadar kalır sonra Allah dilediği zaman onuda kaldırır. Bu devirden sonra da yeniden Nübüvvet Gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. (Ahmed İbn-i Hanbel, Davud ve Nesai)

“Benden sonra bir çok fitneler zuhur edecek, onlardan biride EHLAS fitnesidir. O fitnede harp ve kaçış olacak. Ondan sonra daha şiddetli bir fitne baş gösterecek. Sonra bir fitne daha…İşte fitne bitti, dendikçe, bitmeyecek, yine devam edecek. İçine girmedik ev kalmayacak; bulaşmadık hiç bir müslüman da görülmeyecek. Bu fitne ehli beytimden bir müslümanın (Mehdinin) çıkmasına kadar devam edecek.” (Ramuz. 3727)

(EHLAS için kamus şunları zikreder: “1-Yağmurun daimi yağması, 2-Satıcının müşteriyi aldatması, 3-Bitkilerin bir yeri bürümesi.” Bu ifadelere göre; ahir zaman fitnelerinin bir biri ardınca gelmesi, çok aldatıcı olması ve her tarafı kaplaması anlaşılır.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu